Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   Zamówienia publiczne   |   Linki   |   Praca   |   Kontakt   |  

Poprawa efektywności energetycznej

W 11 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektunt. „Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o.  w Jeleniej Górze”, który realizowany będziew ramach RPO WD na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3-3.3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ.

 

Całkowita wartość projektu – 1 101 834,00 PLN

Dofinansowanie – 739 160,00 PLN

 

Celem projektu jest:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • poprawa jakości powietrza na terenie miasta,
 • redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza,
 • redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii,
 • poprawa warunków pracy w budynku poddanym modernizacji, a także podwyższenie bezpieczeństwa jego użytkowników,
 • polepszenie warunków użytkowych budowli,
 • wzrost wartości zmodernizowanej nieruchomości,
 • instalacja systemów zarządzania energią, która nie tylko zapewni optymalny komfort i bezpieczeństwo użytkownikom budynku użyteczności publicznej, ale również zminimalizuje zużycie energii (elektrycznej i cieplnej). Inteligentny system zarządzania energią w budynku będzie wykonywał pomiary temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, utrzymując ją na pożądanym poziomie. W trybie czuwania, tj. po zarejestrowaniu wyjścia użytkowników z budynku, obniża temperaturę o kilka stopni.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • zmniejszenie strat ciepłapoprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oszklenia na klatce schodowej oraz ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych;
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnejpoprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz instalacje systemów zarządzania energią cieplną i elektryczną;
 • zmniejszenie emisji CO2 oraz PM10.

 

Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie